Advokat Oskar Söderberg banner
Advokat Oskar Söderberg logotyp

 

 

Misstänkt för brott

Är du misstänkt för brott?

Det viktigaste rådet vi kan ge dig - Desto tidigare i processen som du anlitar en försvarsadvokat desto större möjligheter har du att dina intressen tillvaratas på bästa sätt. Med en kompetent försvarsadvokat vid din sida kan du känna dig säker på att dina rättigheter blir respekterade under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Vi går noggrant igenom ditt ärende tillsammans med dig, deltar vid alla polisförhör, presenterar den bevisning som stödjer just dina intressen och finns vid din sida vid en eventuell rättegång.

Du har rätt att begära en offentlig försvarare. Begär advokat Oskar Söderberg eller advokat Eleni Orfanopoulou som offentlig försvarare så kan du känna dig säker på att du får en kompetent och engagerad försvarare vid din sida under hela processen.

 

Så gör du för att begära en offentlig försvarare

- Meddela polis eller åklagare att du vill begära en offentlig försvarare och namnge den advokat som du vill ska utses som just din försvarare. Namnger du ingen kommer tingsrätten slumpmässigt att utse en offentlig försvarare för dig. 

- Känner du dig osäker på hur du ska gå tillväga? Ring oss så hjälper vi dig med kontakterna med polis eller åklagare. 

Har du inte rätt till en offentlig försvarare?

Vid mindre allvarliga brott har du inte rätt till en offentlig försvarare. Du har dock alltid rätt att anlita en privat försvarare som kan tillvarata dina rättigheter. I dessa fall betalar du själv för kostnaderna för din försvarare.Vi tar även på oss uppdrag som privat försvarare i fall där du inte har rätt till/väljer att avstå från möjligheten till en offentlig försvarare. Kontakta oss för ett kostnadsförslag. 

 

Är du utsatt för brott?

Kontakta oss om du har blivit utsatt för brott. Vi förstår dig och står vid din sida under hela processen. Vi närvarar alltid tillsammans med dig under ett polisförhör. Att vara utsatt för brott kan vara känslomässigt påfrestande. Med ett kompetent och engagerat målsägandebiträde kommer du att känna dig tryggare. Vi bevakar dina rättigheter under hela processen och kan exempelvis ge dig viktiga råd och stöd inför polisförhör, hjälpa dig att lägga fram din bevisning, hjälpa dig med kontakter med olika myndigheter och organisationer (såsom exempelvis kvinnojourer, kvinnofridsmottagningar m.m.), söka kontaktförbud och driva en eventuell talan om skadestånd.

Advokat Eleni Orfanopoulou har en särskild erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde vid våld i nära relation och sexualbrott. 

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig!

 

 

Familjerätt

Vi har ett personligt engagemang för och lång erfarenhet av familjerätt – särskilt tvister som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Då är det också extra viktigt att vi är en personlig kontakt med hög tillgänglighet för våra klienter. 

Ring oss om du hamnat i en tvist och behöver hjälp. Ett första samtal kostar inget! 

Huvuddelen av ombudskostnaderna ersätts oftast via antingen hemförsäkringen (rättsskydd) eller via staten (rättshjälp). Vi hjälper självklart till att ansöka om rättsskydd/rättshjälp.

Vi upprättar även äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev, samboavtal m.m. samt arbetar med tvister rörande underhållsbidrag till barn.

Övrigt

Eko- och skattebrott 
Ekonomisk brottslighet – eller ekobrott – är ett samlingsnamn för en rad olika brott, exempelvis skattebrott eller bokföringsbrott.

Socialrätt 
Vi kan också vara offentligt biträde i mål som rör tvångsvård av barn och ungdomar (LVU), tvångsvård av missbrukare (LVM), psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt rättspsykiatrisk vård (LRV).

I dessa fall står staten alltid för kostnaderna för offentligt biträde och du betalar ingen kostnad själv för advokatens arbete.

Asylrätt 
Vi kan vara offentligt biträde för enskilda vuxna, familjer och ensamkommande flyktingbarn när det gäller uppehållstillstånd i Sverige genom förordnanden via Migrationsverket. 

I dessa fall står staten alltid för kostnaderna för offentligt biträde och du betalar ingen kostnad själv för advokatens arbete.