Advokat Oskar Söderberg banner
Advokat Oskar Söderberg logotyp

 

Rättsskydd 

Om du hamnar i en tvist har du oftast möjlighet att få ekonomisk hjälp från ditt försäkringsbolag via din hemförsäkring, s.k. rättsskydd.

Villkoren för rättsskydd varierar mellan olika försäkringsbolag, men oftast ersätter försäkringsbolaget 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud/din advokat. Resten betalar du som en självrisk. 

Vi har lång erfarenhet av tvister och hjälper dig med kontakterna med ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp 

Om du inte har en hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker den tvist du hamnat i kan du ha rätt till rättshjälp. 

För att få rättshjälp får du inte ha mer än 260 000 kr i årsinkomst. Du ska också själv ha betalat för en timmes rådgivning. Om du sedan beviljas rättshjälp får du betala en rättshjälpsavgift som är 2–40 procent av den totala kostnaden. Hur mycket du måste betala själv beror på din inkomst. Resten av kostnaden täcks av staten. 

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp! 

Hur går en rättegång till? 

Brottsoffermyndigheten har en enkelt och bra hemsida som beskriver hur det går till i en domstol – titta gärna in på www.rattegangsskolan.se