Advokat Oskar Söderberg banner
Advokat Oskar Söderberg logotyp

 

Här tipsar vi om några länkar till webbsidor som många av våra klienter kan ha nytta av:

Advokatsamfundet                 
Brottsoffermyndigheten         
Justitiekanslern                   
Kriminalvården                         
Migrationsverket                       
Polisen                                        
Rättegångsskolan                      
Rättshjälpsmyndigheten          
Sveriges domstolar                  
Åklagarmyndigheten